< ตุลาคม  2557 >
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
สนับสนุนโดย Google
 

 ระบบหมุนเวียนโลหิต เป็นระบบที่ทำหน้าที่หมุนเวียน โลหิตไปตามส่วนต่าง ๆของร่างกาย เพื่อลำเลียงก๊าซออกซิเจน และสารอาหารต่าง ๆไปหล่อเลี้ยงเซลล์
์ส่วนต่าง ๆของร่างกาย พร้อมกับนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสีย
ที่ร่างกายใช้แล้ว ออกมานอกร่างกาย

อวัยวะสำคัญในระบบหมุนเวียนโลหิต
ระบบหมุนเวียนโลหิตหรือระบบวงจรโลหิต จะประกอบด้วย อวัยวะสำคัญได้แก่ หัวใจ หลอดโลหิต และโลหิต

1. หัวใจ เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในวงจรโลหิต ตั้งอยูบริเวณกึ่งกลาง ของทรวงอกระหว่างปอด 2 ข้าง ส่วนปลายของหัวใจ ค่อนไปทางทรวงอกด้านซ้ายหัวใจมีรูปร่างคล้ายดอกบัวตูม

2 .หลอดโลหิตหรือเส้นเลือด เป็นอวัยวะที่อยู่ทั่วร่างกาย หลอดโลหิต มี 2 ชนิดคือหลอดโลหิตแดงและหลอดโลหิตดำ

3. โลหิตหรือน้ำเลือด เป็นของเหลวที่บรรจุอยู่ในหลอดโลหิต ในโลหิตนี้มีเซลล์พิเศษและสารเคมีที่สำคัญอยู่หลายชนิด


หัวใจ

การทำงานของระบบหมุนเวียนโลหิต
         หัวใจจะทำงานตลอดเวลา โดยหัวใจห้องบนซ้ายจะคลายตัวรับเลือดแดงจากปอด บีบตัวส่งไปยังห้องล้างซ้าย หัวใจห้องล่างซ้ายจะส่งเลือดแดงไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย ในเส้นเลือดแดงจะเซลล์เม็ดเลือดแดง และเฮโมโกบิน ที่จะนำก๊าชออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย ขณะเดียวกันก็จะรับก๊าชออกซิเจนที่เป็นก๊าชเสียเข้ามาด้วย
          จากหลอดเลือดดำจะไหลกลับจากส่วนต่างๆของร่ายกาย เข้าสู่หัวใจห้องบนขวา สู่ห้องล่างขวา และส่งจากห้องล่างขวาไปยังปอด เพื่อทำการแลกเปลี่ยนก๊าช เอาก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปรับก๊าชออกซิเจนเข้ามา และส่งเลือดที่มีปริมาณก๊าชออกซิเจนสูงไปสู่หัวใจห้องบนซ้ายต่อไป และหมุ่นเวียนเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ 

ชีพจร
         ชีพจร เป็นการหด และการขยายตัวของหลอดเลือดตามจังหวะกาเต้นของหัวใจ ตำแหน่งที่มีการตรวจพบชีพจรมีหลายแห่ง แต่ส่วนใหญ่จะตรวจสอบที่หลอดเลือดตรงข้อมือ ปกติชีพจรของคนวัยหนุ่มสาวจะเต้นประมาณ 70-80 ครั้งต่อนาที แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ปฏิบัติ เช่น การออกกำลังกาย จะมีอัตราการเต้นของชีพจรมากกว่าปกติ และขึ้นอยู่กับ เพศและ วัยด้วย     

กลับหน้าที่แล้ว